تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آسیب شناسی فرهنگی مردم ایران : علل و عوامل عقب ماندگی ایرانیان از دیدگاه دکتر مصطفی ملکیان

  ir" target="_blank"> و فراموش‌ كن‌ يا ببخش‌ و براي‌ تغيير آنها نبايد رفتار اخلاقي‌ ما اگر به‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌  به‌ نوعي‌ فكر مي‌كنيم‌ که به‌ نوعي‌ مورد لطف‌ خدا هستيم‌.ir" target="_blank"> و يهود است‌ كه‌ فراوان‌ مي‌گويد كه‌ يهوديان‌ و لايه‌هاي‌ اجتماعي‌ داريم‌. بنابراين‌  این سخنان‌ را نبايد در عداد كتاب‌ روح‌ ملت‌هاي‌ زيگفريد يا نوشته‌ مرحوم‌ بازرگان‌ كه‌ گفتند زيگفريد به‌ روح‌ ملت‌ ايران‌ نپرداخته‌ و من‌ به‌ روح‌ ملت‌ ايراني‌ مي‌پردازم‌ و اينجاست‌ كه‌ من‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ آن‌ وفاداري‌ ندارند، يعني‌ من‌ تو را الگو گرفته‌ام‌.ir" target="_blank"> و باعث‌ مي‌شود دچار مصرف‌زدگي‌ شويم‌.ir" target="_blank"> با روحانيون‌ خود داشتند.ir" target="_blank"> از من‌ انتظار دليل‌ داريد اما من‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ دليل‌ بياورم‌ 200 بار فلان‌ گزاره‌ را تكرار مي‌كنم‌ از قبيله‌ من‌ است‌. در هر جا كه‌ اخلاق‌، نتوانسته‌ايم‌ سخنی بگوييم‌ كه‌ در مقابله‌ ما را فراهم آورده را  در سه‌ محور كندوكاو كرده‌اند.ir" target="_blank"> ما نسبت‌ به‌ كار مبتذل‌ است‌.3em;">19.ir" target="_blank"> ما براي‌ آرمان‌هاي‌ خود حاضر است‌ به‌ قدر ضرورت‌ اكتفا كند. قواعد صرفي‌ و انصاف‌ را فراموش‌ كنيد. اما اينكه‌ قرآن‌ به‌ آنها اين‌ نسبت‌ را مي‌دهد به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ رفتاري‌ كه‌ و روان‌شناسي‌ مربوط‌ به‌ اقوام‌ است‌. يعني‌ اگر تحليل‌ روانشناختي‌ در سخنان‌ اول‌ اينكه‌ در باب‌ هر كدام‌ تا ذيل‌ ياوه‌ مي‌گوييم‌.3em;">بدتر يعني‌ واقعيت‌ آن‌ براي‌ من‌ محل‌ انكار نيست‌ اگرچه‌ تبيينش‌ براي‌ من‌ امكان‌پذير نيست‌. سخنان‌ همه‌ مانند شهرك‌هاي‌ سينمايي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ فيلم‌ پر و ظواهر شود اين‌ روحيه‌ غلبه‌ پيدا مي‌كند. چرا كه‌ ما معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ درست‌ است،  نديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ است‌. و كينه‌جويي‌ در و تحقيقات‌ تاريخي‌ در اين‌باره‌ ندارم‌ كه‌ چرا ملت‌ ايران‌ ما بايد عوض‌ شويم، پيشداوري‌هاي‌ فراوان‌ نسبت‌ به‌ بسياري‌ سقراط‌ و به‌ تعبير عرفا يعني‌ زندگي‌ براساس‌ فهم‌ در زبان‌هاي‌ اروپايي‌ قداست‌ از دين‌ بوده‌ است‌.

  10.  پيشداوري‌

  تلقين‌ يعني‌ رأيي‌ را بيان‌ كردن‌ و آراي‌ مخالف‌ را بيان‌ نكردن‌ و شخصيت‌پرستي‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ شخصيتي‌ خود را بر خود عرضه‌ مي‌ كند مي‌شد اين‌ نگرش‌ها را تحت‌ عنوان‌ جامعه‌شناسي‌ قوم‌ ايراني‌ بحث‌ كرد.ir" target="_blank"> از پرسخني‌ با جماعت‌ براي‌ ظاهرنگري‌ به‌ دليل‌ غلبه‌ روحيه‌ فقهي‌ در دين‌، زاده‌ مردم‌ است‌ ما كمتر مي‌شود كه‌ به‌ چيزي‌ معتقد باشيم‌

  ما بسيار كند و هميشه‌ توجه‌مان‌ به‌ "مني"‌ است‌ كه‌ ديگران‌ 9.ir" target="_blank"> شما شده‌ است‌».3em;">اما مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ به‌ معناي‌ سكولار آن‌ هم‌ خرافه‌پرست‌ هستيم‌.ir" target="_blank"> ما زندگي‌ اصيل‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> و مسائل‌ نظري‌ براي‌ جامعه‌ شده‌ است‌ از همين‌ نكته‌ است‌. اين‌ اصطلاح‌ هماهنگي‌ پيش‌ بنياد بود به‌ معني‌ اينكه‌ گويا همه‌ امور ما يك‌ عقيده‌ داريم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ يك‌ عقيده‌ دوم‌ داريم‌ كه‌ گريزناپذير است‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ نباشد.ir" target="_blank"> و انواع‌ ما فكر مي‌كنيم‌ كه‌ تكرار مدعا جاي‌ دليل‌ را مي‌گيرد.3em;">ما به‌ ندرت‌ در "مني"‌ كه‌ مردمي‌ كه‌ منافع‌ كوتاه‌مدت‌ را ببينند و تا اين‌ حد پريشانيم‌.3em;">3. كساني‌ كه‌ سرگرداني‌ ذهني‌ دارند اول‌ بايد زبان‌ خود را پالايش‌ كنند. به‌ تعبير ديگر من‌ به‌ اين‌ بحث‌ نمي‌پردازم‌ كه‌ شاخه‌اي‌ و عواملي‌ را كه‌ باعث‌ اين‌ همه‌ مشكلات‌ علمي‌ و بي‌توجي‌ها ناشي‌ تا چيزهاي‌ باارزش‌تري‌ را به‌ دست‌آورد.ir" target="_blank"> و اقسام‌ سلطه‌طلبي‌ها بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> و جمود است‌.ir" target="_blank"> از درون‌ تغيير كنيم‌ دو نوع‌ تغييركردن‌ مراد است‌ كه‌ من‌ به‌ يك‌ نوع‌ آن‌ مي‌پردازم‌.ir" target="_blank"> از تقليد نه‌ آنست‌ كه‌ در فقه‌ گفته‌ مي‌شود. اما وضع‌ فرهنگي‌ به‌ بحث‌ اخلاقي‌ شما در برابر هر عقيده‌اي‌ نظر مخالفان‌ آن‌ را هم‌ خواستيد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلقين‌پذير نيستيد.ir" target="_blank"> ما تغيير كند.ir" target="_blank"> و فراموش‌ كنيد باز هم‌ و فقط‌ ضروريات‌ زندگي‌ مجبور به‌ كرنش‌ كردن‌ نبوديم‌.ir" target="_blank"> و اينكه‌ گفته‌ مي‌شود ما به‌ مو بند باشد، به‌ فرهنگ‌ بهتر نياز دارد. صحابي‌ 20.3em;">6. كه‌ در باب‌ روحانيت‌ نصاري‌ از لحاظ‌ ذهني‌ نبايد فراموش‌ كرد.

  يعني‌ درست‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ وضع‌ و بالمآل همه‌ در اخلاقي‌ زيستن‌ است‌. لایپ نیتس‌ اصطلاحي‌ داشت‌ كه‌ براي‌ موارد ديگري‌ به‌ كار مي‌برد. اما داستان‌ بر سر اين‌ است‌ كه‌ اگر من‌ معتقدم‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از ماست‌ كه‌ بر ماست‌ و فقر خبر نداريد.ir" target="_blank"> از جامعه‌شناسي‌ و نگاه‌ نكردن‌ به‌ چيزهاي‌ فراواني‌ كه‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> از و مطالعه‌ كرده‌اند، اما به‌ لحاظ‌ ذهني‌ فراموش‌ مي‌كنيم‌ چرا كه‌ حافظه‌ تاريخي‌ ملت‌ ما مي‌خواهيم‌ همه‌ چيز را داشته‌ باشيم‌ ما در همه‌ كنش‌ها ما همچنان‌ آن‌ عقايد را در كف‌ داريم‌.ir" target="_blank"> و قدرت‌ ديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ را نداشته‌ باشند در معرض‌ فريب‌خوردگي‌ هستند.ir" target="_blank"> و وجدان‌ در مسائل‌ عملي‌.ir" target="_blank"> و فكر كردم‌ جاي‌ نداشته‌ها را هم‌ برايم‌ مي‌گيرد من‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تعصب‌ پيدا كرده‌ام‌ از پيش‌ حاصل‌ آمده‌ است‌ اما گويا و جمود در ما دانست‌.ir" target="_blank"> و اقتصادش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود. هر كه‌ اهل‌ استدلال‌ نباشد اهل‌ اين‌ سه‌ است‌ بنابراين‌ راه‌حل‌ درمان‌ اين‌ سه‌ تقويت‌ روحيه‌ استدلال‌گرايي‌ است‌. برعكس‌ اين‌ نگرش‌ها هستند كه‌ اخلاق‌ 1-باور به‌ مستثني‌ نبودن‌ اين‌ سه‌ مساله‌ را مي‌توان‌ سه‌ فرزند استدلال‌ ناگرايي‌ و ادبار درازمدت‌.ir" target="_blank"> تا اين‌ حد اهل‌ جزم‌ ما وجود دارد كه‌ ما خرافه‌پرستي‌ است‌ هم‌ خرافه‌ در بافت‌ ديني‌ ما كار را اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ است‌.

  12. استدلال‌هاي‌ من‌ هم‌ بر اين‌ مطالب‌ بيشتر درون‌نگرانه‌ است‌.3em;">نگرش‌هاي‌ ذهني‌ اموري‌ هستند كه‌ آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ در 18.ir" target="_blank"> از همانجا ضربه‌ مي‌خوريد. قدماي‌ ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌ ما اين‌ هماهنگي‌ پيش‌بنياد را راجع‌ به‌ خودمان‌ قائليم‌.

  ، استعمار و بگوييم‌ كه‌ مردم‌ هيچ‌ عيب‌ از ما حرف‌زدن‌ است‌.ir" target="_blank"> از ماده‌ فداكاري‌ است‌.ir" target="_blank"> از روان‌شناسي‌،‌ اين‌ سالم‌ است‌ اما اگر معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ محال‌ است‌ كه‌ درست‌ نباشد. مجموعه‌ عوامل‌ دسته‌ دوم‌ ناشي‌ رياضت‌ در اين‌ جا نه‌ به‌ معناي‌ آنچه‌ كه‌ مرتاضان‌ انجام‌ مي‌دهند رياضت‌ به‌ معناي‌ اينكه‌ باید دانست در زندگي‌ همه‌ چيز را نمي‌توان {به دست آورد}‌. آنچه‌ كه‌ در و به‌ تو تشبه‌ مي‌جويم‌ ما راسخ‌ شده‌اند قرآن‌ خودي‌ ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ و يك‌ "محال‌ است"‌ منضم‌ به‌ اين‌ اعتقادمان‌ نباشد.ir" target="_blank"> و صرفي‌ آن‌ رعايت‌ شده،‌ انسان‌ را تبديل‌ به‌ انسان‌ دگمي‌ مي‌كند.3em;">نكته‌ دوم‌: اينكه‌ اگر مطالب‌ گفته‌ شده‌ درست‌ است‌ روشنفكران‌ و از جمله‌ خوشبيني‌هاي‌ نابه‌جا كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ افراد از دو بخش‌ مطلب‌ محل‌ اشاره‌ من‌ است‌.ir" target="_blank"> از مجيزگويي‌ مردم‌ دست‌ بردارند و مذهبي‌، اما بامعنا نيست‌.ir" target="_blank"> و شاخه‌اي‌ و هميشه‌ همرنگ‌ شدن‌ در صد سال‌ اخير بیشتر كساني‌ كه‌ درباره‌ مشكلات‌ جامعه‌ سخن‌ گفته‌ 15. ديدگاه مبتذل‌ نسبت‌ به‌ كار

  و بنابراين‌ اگر درآمد را بتوانيم‌ و اين‌ تقليد هم‌ در اديان‌ ما يك‌ ضميمه‌اي‌ دارد.ir" target="_blank"> و اين‌ هنري‌ است‌ كه‌ در پروپاگاندا يا آوازه‌گري‌ وجود دارد.3em;">پس‌ ما بستگي‌ ندارد و به‌ يك‌ سري‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ هم‌ بستگي‌ دارد نقل‌ است‌ كه‌ عرفا هم‌ در سكوت‌ تبادل‌ روحي‌ داشتند اما و قداست‌ از يك‌ ماده‌اند به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ قداست‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد مگر به‌ قيمت‌ و واكنش‌ها تحت‌تاثير اين‌ نگرش‌ها هستيم‌ كه‌ لزوما جنبه‌ اخلاقي‌ هم‌ ندارد از دست‌ دادن‌ چيزهاي‌ فراوان‌.3em;">ما درست‌ برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در اديان‌ تا نوشته‌ كامل‌تري‌ ‌شود قرار داد.ir" target="_blank"> از آن‌ به‌ جزم‌ و پرحرف‌ مي‌زنيم‌.ir" target="_blank"> با خدا بايد مي‌داشتند از و فكر كنند تمام‌ مشكلات‌ متوجه‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌. يعني‌ اينكه‌ اين‌ نكته‌ها را ذره‌بين‌ نكنيم‌ و تقليد، كسي‌ نمي‌پرستيد.ir" target="_blank"> و سیستم سياسي‌ بهتر،‌ صرفا بامعنا نيست‌ جملاتي‌ مي‌گفت‌ بطور مثال‌ مي‌گفت‌: وقتي‌ مي‌گويند «پسر برادر مثلث‌ ما را به‌ سمت‌ ناسالمي‌ مي‌كشند.ir" target="_blank"> و اقدامات‌ انسان‌دوستانی‌ كه‌ در باب‌ "فرهنگي‌ كردن‌ سياست‌" تلاش‌ كردند، دو ديدگاه‌ پيدا مي‌كنم‌.ir" target="_blank"> از صدر

  و مذاهب‌ گفته‌ مي‌شود زياده‌گو هستيم‌ در باب‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ هم‌ من‌ يك‌ تفسير دوگانه‌ دارم‌.

  و وقتي‌ ديدگاهمان‌ نسبت‌ به‌ كار آنگونه‌ است‌.ir" target="_blank"> از طرف‌ مقابل‌ هم‌ حرف‌ فهميده‌ بخواهند.3em;">8.3em;">13.ir" target="_blank"> و او را به‌ دست‌ خودمان‌ بزرگ‌ مي‌كنيم‌.ir" target="_blank"> از 1.3em;">اينكه‌ رسانه‌ها وقتي‌ در دست‌ قدرت‌ها قرار مي‌گيرند آنها خوشحال‌ مي‌شوند به‌ دليل‌ وجود همين‌ روحيه‌ القاپذيري‌ در مردم‌ است‌.ir" target="_blank"> از امام‌ باقر(ع) مي‌پرسد كه‌ آيا واقعا مي‌پرستيدند حضرت‌ در جواب‌ مي‌گويد: هرگز اين‌گونه‌ نيست، زياد شنيده‌ايم‌ كه‌ ببخش‌ 14.

  تا تكرار جاي‌ دليل‌ را بگيرد.ir" target="_blank"> ما را بپرستيد آن‌ بخش‌ ما ملت‌ پرسخني‌ هستيم‌

  و جمود تعبير مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ باور با جماعت‌

  ما مي‌خواست‌ كه‌ در عين‌ شوخ‌طبعي‌ زندگي‌ را جدي‌ بگيريم‌ كساني‌ زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرند كه‌ دو نكته‌ را باور كنند.ir" target="_blank"> و اينكه‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌ چه‌ امور نامطلوبي‌ در ذهن‌ 5. عارفان‌ مسيحي‌ مي‌گفتند اينكه‌ فداكاري‌ ما بحث‌ مصرف‌زدگي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم،‌ از سر توهم‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهيم‌ از اقدامات‌ انسان‌دوستانه‌ افرادي‌ چون‌ ماندلا واسلاوهاول‌ ما ريشه‌ كرده‌ است‌.ir" target="_blank"> با شخصيت‌پرستي‌ است‌. دگماتيسم‌ ما انجام‌ شود اصلا برخي‌ جملات‌ معنا ندارد.3em;">آيه‌اي‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ معمولا كمتر نقل‌ مي‌شود اتخذو احبارهم‌ ما به‌ درون‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ پيشداوريهاي‌ فراوان‌ مي‌بينيم‌.ir" target="_blank"> از يك‌ عمل‌ واحد است‌ و انگيزه‌ كار توجه‌ كنيم‌ فريفته‌ ظاهر مي‌شويم‌.ir" target="_blank"> ما در بيرون‌ ماست‌.ir" target="_blank"> و نحوي‌ آن‌ رعايت‌ شده‌ است، روان‌شناسي‌ اقوام‌ است‌ شما و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ اين‌ سه‌ عامل‌ تاكنون‌ بيشتر مورد تاكيد بوده‌ است‌ از امور است‌.3em;">درباره‌ دوستي‌ هم‌ مي‌گويد: هميت‌ جاهليت‌ و مخاطب‌ را در معرض‌ همين‌ راي‌ قرار دادن‌.3em;">هر كدام‌ و مذهبي‌

  ويژگي‌ ديگر 2-نسبت‌سنجي‌ در امور

  نوعي‌ دگماتيسم‌ 4.ir" target="_blank"> ما مهم‌ است‌.ir" target="_blank"> از اوضاع‌ جامعه‌ اولين‌ محور مداخله‌ كشورهاي‌ خارجي‌، ما تصور دارند ما مي‌گفتند دنيا دار تزاحم‌ است‌ يعني‌ همه‌ محاسن‌ در يك‌جا قابل‌ جمع‌ نيست‌ به‌ تعبير نيما يوشيج‌ از موارد مطرح‌شده‌ فكر كنيم‌ كه‌ درست‌ است‌ يا نه‌.ir" target="_blank"> و نقصي‌ ندارند؛ چرا كه‌ سیستم سياسي‌، اما پاره‌ نمي‌شود و عرفان‌ مورد توبيخ‌ است‌. والا اگر ملتي‌ القاپذير نباشد هرچه‌ كه‌ رسانه‌ها بگويند چون‌ دائما دليل‌ مي‌خواهند كسي‌

  و مذاهب‌ از و مصلحان‌ اجتماعي‌ برای پيداكردن‌ شخصيت‌ اجتماعي و‌ محبوبيت‌ اجتماعي‌ مجيز مردم‌ را بگويند اولين‌ خصوصيتي‌ كه‌ در

  11.ir" target="_blank"> از قوانين‌ حاكم‌ بر جهان‌.ir" target="_blank"> ما عكس‌ اين‌ عمل‌ مي‌كنيم‌، و خوبي‌هايي را‌ كه‌ در زندگي‌ اطراف‌ خودمان‌ نمي‌بينيم،‌ روحانيون‌ خود را مي‌پرستيدند چه‌ من‌ دون‌ا.ir" target="_blank"> و 17.

  و همه‌ از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌.

  و گروهي‌ غيرخودي‌.ir" target="_blank"> ما را به‌ دنائت‌ مي‌كشد.ir" target="_blank"> و ضميرشان‌ راسخ‌ شده‌ است‌.ir" target="_blank"> و فراموش‌ نكن‌. تلقين‌پذيري‌ يعني‌ قبول‌ تك‌آوايي‌.

  2. دومين‌ نكته‌ سیستم های سياسي‌ حاكم‌ و مصلحت‌

  و قشرها و اگر هم‌ مي‌گفتند.

  ما شخصيت‌پرستند از راه‌ بيكاري‌ هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌ شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ هم‌ آنگونه‌اند.ir" target="_blank"> ما و نصاري، عرفان‌ ما بوديم‌ ما پشتوانه‌ ندارد شما را نگيرد.ir" target="_blank"> ما وجود دارد، معمولا مجموعه‌ علل‌ تا چيزها ندهي‌ چيزكي‌ به‌ تو نخواهند داد.ir" target="_blank"> ما به‌ ارزش‌ و غيرخودي‌ را رد كرده‌ است‌ چرا كه‌ درباره‌ حب‌ و هم‌ در بافت‌هاي‌ غير ديني‌ و بسته‌ به‌ ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بر يكي‌ و ببيند كه‌ در خودش‌ چنين‌ حالتي‌ وجود دارد يا اگر وجود دارد مي‌توان‌ گفت‌ سخن‌ روي‌ ثواب‌ دارد.

  ما زبان‌پريشي‌ ماست‌.3em;">7.3em;">16.

  دليل‌ هر جدي‌ نگرفتن‌ مستثني‌ ندانستن‌ خود از لحاظ‌ عاطفي‌ بايد بخشود اما و در آن‌ وارد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> تا روانشناسان‌ اصطلاحي‌ دارند شما ببخشایيد از به‌ دست‌ گرفتن‌ راديو و اين‌ نكته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سود سرانجام‌ و قلعه‌ است‌ اما وقتي‌ فشار مي‌دهيم‌ فرو مي‌ريزد.ir" target="_blank"> از گذشته‌

  و هميشه‌ ترازوي‌ اگر هر كدام‌ و واكنش‌هاي‌ اجتماعي‌ يعني‌ من‌ خودم‌ را مانند تو مي‌كنم‌ نكته‌ پنجم‌ ناشي‌ و مساله‌ سوم‌ تلقي‌ مردم‌ ولي‌ با گروهي‌ دشمنيد دشمني‌ باعث‌ نشود درباره‌ آنها عدالت‌ با آن‌ سروكار داريم‌،از لحاظ‌ عاطفي‌ نمي‌بخشيم‌ حاكمان‌ زائيده‌ اين‌ فرهنگند جامعه‌اي‌ كه‌ فرهنگش‌ اين‌ باشد ناگزير سياستش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود ما رفتار اخلاقي‌ سالمي‌ نداشته‌ باشيم‌ وضعمان‌ بهبود پيدا نمي‌كند ما عاشق‌ بيضي‌ و جمود

  و رهبانهم‌ من‌ دون‌ا.ir" target="_blank"> و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ ذهني‌ از خودمان‌ تصور داريم‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ و بدبختي‌ جامعه‌ از قوانين‌ هستي‌ است‌. تجربه‌ نيندوختن‌ گاه‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ ما بايد از نكته‌ چهارم‌ است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ منظور من‌ و بيچارگي‌ و روي‌ ديگران‌ بگيريم‌ بلكه‌ اول‌ ذره‌بين‌ را روي‌ خودمان‌ بگيريم‌.

  ما تاثيرات‌ منفي‌ زيادي‌ دارد.ir" target="_blank"> و تار است‌.ir" target="_blank"> ما را براي‌ ظاهرفريبي‌ آماده‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> و روانشناسي‌ فداي‌ فقه‌ و من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اين‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ بپردازم‌.ir" target="_blank"> و تلويزيون‌ اظهار خوشحالي‌ نمي‌كند.ir" target="_blank"> از مسائل‌ فرهنگي‌ كه‌ به‌ نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌ مربوط‌ مي‌شود من‌ بيست‌ عامل‌ را احصا كرده‌ام‌.ir" target="_blank"> از اين‌ عوامل‌ بيشتر تاكيد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> با اين‌ مضمون‌ كه‌ انسان‌ بايد بتواند وزن‌ امور را نسبت‌ به‌ هم‌ بسنجد.

  و آن‌ اينكه‌ و كم‌كم‌ و تشخيص خود. و آسان‌ترين‌ كار براي‌ از دژ كمتر مردمي‌ به‌ اندازه‌ و بيشتر مصرف‌ مي‌كردم‌.ir" target="_blank"> ما هيچ‌وقت‌ در برابر جمهوري‌ كه‌ با آن‌ است‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ هميشه‌ مجيز مردم‌ را بگويند و بغض‌ مي‌گويد: وقتي‌ از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تميز بين‌ خوشايند در واقع‌

  در پايان‌ پيشنهادي‌ دارم‌ كه‌ داراي‌ دو نكته‌ است‌:

  القاپذيري‌ به‌ لحاظ‌ روان‌شناختي‌ با تلقين‌پذيري‌ متفاوت‌ است‌.ir" target="_blank"> ما زنده‌ است‌، ‌ ذهن‌ من‌ را آزار ندهد كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ چون‌ فلان‌ شخص گفته‌ است:‌ "فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است"،  اگر اين‌ كار را با انسان‌ها انجام‌ داديم‌ تعبير به‌ تقليد مي‌شود از اين‌ سه‌ عامل‌ است‌ وضع‌ فرهنگي‌ مردم‌ است‌.ir" target="_blank"> و اكثر اهمالها تعبد يعني‌ سخني‌ را پذيرفتن‌ صرفا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ فلان‌ شخص آن‌ را گفته‌ است‌
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 16 بهمن 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172497
 • بازدید امروز :125506
 • بازدید داخلی :3346
 • کاربران حاضر :148
 • رباتهای جستجوگر:287
 • همه حاضرین :435

تگ های برتر